Macek a syn

Podrobnosti o bezpečnostních plachtách

 

Ideální ekonomické řešení celoročního zakrytí bazénu. Plachta je vyrobena z plátna se speciální ochrannou vrstvou. Dodává se v různobarevném provedení a také v solární verzi.

Ochrání vás i váš bazén po celý rok

Bezpečnostní bazénová plachta je vyztužena hliníkovými nosnými trubkami, které jsou na pevno vevařeny do fólie. Plachta neleží na vodní hladině, ale přesahuje přes okraj bazénu +25cm z každé strany. Díky tomu se mezi vodní hladinou a plachtou tvoří termo-izolační polštář, který zamezuje tepelným ztrátám a odpařování vody. Model „SOLAR“ navíc bazénovou vodu znatelně ohřívá.

Plachta je vyrobena z vysoce kvalitní PVC fólie, pevnost plachty je dosažena použitím vnitřní zpevňující struktury.
Kotví se do podbetonované dlažby. V čelních krátkých stranách má plachta bezpečnostní kotvení, po bočních dlouhých stranách má kotvení, které je určeno k zajištění plachty mimo koupací sezónu, při nepřízni počasí apod.

Plachta se stáčí pomocí ruční stáčecí kliky, po stočení zůstává stočená na okraji bazénu. Roztahuje se pomocí čelního pásu.

 

CELOROČNÍ BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÁ PLACHTA nahrazuje:

  • Bublinkovou solární zakrývací fólii
  • Zimní plachtu
  • Všechny další bezpečnostní systémy (ohrazení, přístřešky, detektory a alarmy ponoření…atd.)

 

OCHRANA A ČISTOTA PO CELOU DOBU V LÉTĚ I V ZIMĚ:

Její koncepce a zejména účinné utěsnění okolo jejich okrajů zajišťují, že Váš bazén zůstane čistý po celou dobu v létě i v zimě.

Funkčnost plachty

 

BEZPEČNOST

Bezpečnostní bazénová plachta je konstruována tak, aby ochránila Vás, Vaše děti a domácí mazlíčky před pádem do bazénu po celý rok. Je posouzena z hlediska únosnosti nahodilého břemene, tj. dospělé osoby o hmotnosti 85 kg a rovnoměrného zatížení sněhovou pokrývkou do výše 15 cm. Konstrukční systém s použitím hliníkových trubek o průměru 50 mm a síle stěny 3 mm byl posouzen pro osovou vzdálenost nosné konstrukce 1500 mm pro šířku bazénů 4.0m, 5.0m, 6.0m. Z bezpečnostního hlediska je plachta určena k ochraně před náhlým pádem do bazénu. Není však určena jako pochozí plocha.

 

TERMO-IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Plachta neleží na vodní hladině, ale přesahuje přes okraj bazénu z každé strany +25 cm. Díky tomu mezi vodní hladinou a plachtou vzniká termo-izolační polštář, díky kterému bezpečnostní bazénová plachta pomáhá se vyhnout tepelným ztrátám v průběhu noci a zajišťuje delší užívání Vašeho bazénu. Dále zabraňuje odpařování bazénové vody.

 

Speciální PVC fólie

Fólie, kterou používáme při výrobě Celoroční bezpečnostní bazénové plachty, se vyrábí ze speciálního PVC. Vysoká pevnost fólie je dosažena použitím vnitřní zpevňující struktury. Je odolná proti UV záření.

 

BARVY

  • Plachty UNIVERSAL vyrábíme v barvách: modrá. zelená, šedá a béžová
  • Také můžeme vyrobit plachtu UNIVERSAL v doplňkových barvách. Vzorník doplňkových barev na vyžádání.
  • Plachtu SOLAR vyrábíme pouze v transparentní (průsvitné) barvě.

 

ODTOKOVÉ PRŮRAZY

Nezbytnou součástí plachty jsou průrazy o průměru 13mm, které jsou umístěné ve fólii mezi trubkami a slouží k odtoku dešťové vody, popř. tajícího sněhu. Tímto se předchází zátěži, která by mohla poškodit nosnou konstrukci plachty. 

 

Hliníkové nosné trubky

Bezpečnostní bazénová plachta je vyztužena hliníkovými nosnými trubkami, které jsou na pevno vevařeny do fólie. Plachta se stáčí a roztáčí včetně trubek. Základové trubky (první a poslední trubka) leží na okrajích bazénu. Na těchto základových trubkách je připevněné bezpečnostní kotvení a vždy na jedné z těchto trubek je umístěna příprava pro stáčení. Rozmístění trubek je individuální na každou plachtu, maximálně však 1 550mm.

Hliníkové nosné trubky nabízíme také s povrchovou úpravou stříbrný Elox (Elox je povrchová úprava hliníku, díky které si trubky zachovají barevnou stálost po dlouhá léta).

K plachtě UNIVERSAL nabízíme nosné trubky:

  • Hliníkové
  • Hliníkové s povrchovou úpravou stříbrný elox

K plachtě SOLAR nabízíme pouze hliníkové nosné trubky s povrchovou úpravou stříbrný elox.

 

Kotvení

Bezpečnostní bazénovou plachtu je zapotřebí kotvit do podbetonované dlažby. Nedoporučujeme kotvení do nezpevněných podkladů (tzn. dlažby volně položené na zhutnělé podklady, nebo beton). V těchto případech by plachta nebyla řádně ukotvena a nemohla by tak plnit bezpečnostní funkci, dále by mohlo by dojít k pohybu dlažby a plachty.

V případě, že je kolem bazénu např. trávník, kačírek (zde je zapotřebí si vybetonovat terče alespoň 40cm hluboké o průměru cca 15cm) nebo terasová prkna, je zapotřebí nás upozornit a my Vám doporučíme možné úpravy ochozu či kotvení samotného.

Součástí každé dodávky jsou 2 typy kotvení k upevnění do podbetonované dlažby:

 

PRO BEZPEČNOST

Popruhy se šponovacími ráčnami z pozinkové oceli a upevňovací prvky z nerez oceli pro jednoduché a rychlé ukotvení umístěné na základových trubkách v čelních stranách plachty. Zde se používají kolíky s půlkulatou hlavičkou zesílené pohyblivou vložkou.

 

PRO ŠPATNÉ POČASÍ

Boční gumové upínáky umístěné mezi nosnými trubkami po celé délce plachty (ideální k upevnění na zimu, při nepříznivém počasí nebo delším nevyužití bazénu). K upevnění se používají kolíky s půlkulatou hlavičkou bez vložky.

 

Stáčení a roztáčení plachty

 

STÁČENÍ

V jedné ze dvou základových trubek je umístěna příprava pro stáčení, na kterou se klika nasadí. Následně se plachta začíná stáčet a to včetně nosných trubek.
Po stočení zůstane plachta ležet v roli za bazénem. Vždy je zapotřebí si promyslet na kterou stranu se plachta bude stáčet. Doporučujeme plachtu stáčet směrem od schodiště, žebříku apod., aby ve stočeném stavu nestála v cestě vstupu do bazénu.

Bezpečnostní bazénovou plachtu stočí za 2-3 minuty pouze jedna osoba s použitím ruční stáčecí kliky s redukčním převodem 4/1 (doporučujeme) nebo automatické kliky COOL s motorovým pohonem. Pro částečně zapuštěné nebo nadzemní obezděné bazény nad 0,5m nabízíme také ruční stáčecí kolo.

Doporučujeme – Ruční stáčecí klika s redukčním převodem 4/1 je vhodná pro Bezpečnostní bazénové plachty do 55m2.

Automatická stáčecí klika COOL se skládá z vysokovýkonného motoru, pevně zapojeného dálkového ovládání a integrované baterie. Jakmile se nasadí na plachtu, stačí pouze zmáčknout tlačítko na dálkovém ovládání a automatická klika COOL bez námahy plachtu stočí. Když je plachta zcela stočená, zpětná funkce Vám umožní snadno uvolnit kliku z plachty.

Automatická stáčecí klika COOL je praktickou náhradou za ruční stáčecí kliku. Příprava pro stáčení je stejná jak pro ruční tak pro automatickou stáčecí kliku a lze jí tak použít na stávající Bezpečnostní bazénové plachty.

 

ROZTÁČENÍ

Roztahovací popruh je 1x delší jak plachta. Při stáčení se plachta stáčí včetně tohoto popruhu. Pro roztažení se uchopí zbylý popruh, obejde se bazén a přitažením popruhu směrem k sobě se plachta začne roztahovat. Po roztažení je nutné plachtu ukotvit do bezpečnostního kotvení v čelních stranách.

 

Údržba

Celoroční bezpečnostní bazénová plachta vyžaduje příležitostné čištění zahradní hadicí. Celou bazénovou plachtu i její příslušenství je zapotřebí zkontrolovat dvakrát ročně (např. během čištění plachty). Dodatečné kontroly jsou nutné, pokud byla aktivována bezpečnostní funkce plachty nebo po době namáhání za extrémních podmínek (bouřka, silné sněžení atd.). Po provedení těchto různých kontrol je absolutně nutné vyměnit jakékoli položky podléhající poškození. Protože Celoroční bezpečnostní bazénovou plachtu lze zcela demontovat a opravit, neváhejte a neprodleně vyměňte veškeré součásti vykazující jakýkoli druh vady nebo opotřebení. V případě pochybností nás neváhejte kontaktovat. Veškeré náhradní díly musejí být dodány firmou TERMOBAZÉNY s.r.o., aby Vaše plachta odpovídala původní specifikaci, nebyla zrušena platnost záruky a plachta byla stále v souladu s příslušnou normou.

Učiňte veškerá nezbytná opatření, abyste zamezili malým dětem v přístupu do bazénu, dokud plachta nebude opravena nebo při kontrole vad, které brání uzavření a zabezpečení bazénu.

 

Zvláštní specifikace pro zimní období

Celoroční bezpečnostní bazénová plachta je určena k celoročnímu zakrytí bazénu, ovšem je potřeba se řídit několika níže uvedenými pravidly:

Jestliže napadne více než 15 cm sněhu, je nutné odstranit tento sníh z plachty. Je absolutně nutné, aby boční napínáky a jejich kolíky umístěné mezi tyčemi po celé délce byly upevněny do dlažby na betonové základové desce pro zamezení jakéhokoli pohybu nebo nadzdvihnutí plachty způsobené větrem. V době silného deště se ujistěte, že jste odstranili jakékoli nánosy vytvořené na průrazech /mezi integrovanými trubkami) pro odváděnou dešťovou vodu pro zamezení jejich zanesení a vytvoření kaluží vody.

Nakonfigurujte si bezpečnostní plachtu

Pošlete nám nezávaznou poptávku na bezpečnostní plachtu